Suyun ph’ının önemi

Post

1 comment   |   pH (Genel Bilgiler)

Suyun ph’ının önemi
Suyun ph derecesi suyla karışmış hidrojen değerini gösterir aynı zamanda o suyun sertlik derecesinin de belirleyicisidir. Suyun pH derecesini ölçmek için ph metre olarak adlandırılan cihazlar kullanılır. pH değeri 7 nin altında olan su asidik, 7 nin üzerinde olan su alkalen (bazik) dir. Toprakda bulunan suyun pH değeri 6 ile 8 arasında değişir. pH derecesinde her rakam 10 katlık bir değişime denktir. Örneğin pH derecesi 5 olan bir su ph derecesi 6 olan bir suya göre 10 kat daha fazla asidiktir. Düşük ph’lı su asidik aşındırıcı olabilir. Asidik su demir, bakır, çinko, manganez ve kurşun gibi metalleri yüksek oranda içerebilir. Asidik su ayrıca geçtiği borulardan bu metallerin suya karışmasına da neden olabilir. Sağlığımız için bu metallere ihtiyacımız olsa bile fazlası risk oluşturmaktadır. Asidik su ağzımızda ekşi metalik bir tat bırakacaktır, tanklarda ve borularda mavi yeşil bir renge de yol açar.

Ph’ı kaç olan su tercih edilmelidir.?
pH derecesi suyun çıktığı kaynağa göre değişmektedir. Bir su ne kadar bazikse kimyasını değiştirebilecek asitlere o kadar dirençli olur. Vücut için yararlı olan bazik su içmektir. Aynen yediklerimizde olduğu gibi içtiklerimizin de vücudumuz kimyası üzerinde etkileri vardır. En çok tüketilen sıvı su olduğuna göre su seçimine çok dikkat etmek gerekir. İnsan vücudu sürekli olarak pH dengesini sağlamaya çalışır bu yüzden su seçimi yaparken yüksek pH dereceli sular seçilmelidir.

Vücudu alkalen hale getirdiğimiz zaman daha doğru çalışır ve besinleri daha doğru kullanabilir. Stres, hastalıklar, enfeksiyon ve aşırı egzersiz gibi durumlar vücut da asidik bir ortama yol açarlar. Yedikleri ve içtiklerimizde vücudumuzda asidik bir ortama yol açabiliyorlar.
Tüm hücresel atıklar ve vücut da üretilen toksinler asidiktir, vücut da tüm metabolik işlemler dengeli bir ph’a bağlıdır. Vücudumuz kandaki pH değerini sürekli 7,35 ile 7,45 arasında tutmaya çalışır. Özellikle sindirim sistemleri asidik de olsalar daha çok alkalen bir yapıya sahiptir, sağlıklı bir vücut asidik olmamalıdır ve doğru pH seviyesinde kalmalıdır. Vücut da ki her işlem kan pH’ının doğru seviyede kalması ile doğru işler. Sürekli asidik bir ortama maruz kalındığında hücrelerin toksit yükü yavaş yavaş artar ve yapıları değişir. Doğru pH değeri sağlanamadığında hücrelerin gerekli besinleri alması bunları enerjiye çevirmesi zorlaşıyor sonuç da hücreler dokular ve organlar zayıflar hastalıklara davetiye çıkartılmış olur